Vildsvinsfestivalens coronastrategi

Vi planerar efter regeringens prognos för avveckling av restriktioner där deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort helt i september. I dagsläget kan vi bara sälja 600 entrébiljetter till själva festivalområdet och 300 biljetter till Den Stora vildsvinsfesten kl. 18 i ladugården.

Men vi har även en plan för utförande enligt följande retriktionsnivåer:

Restriktion med begränsningen 200 deltagare:
Vi genomför festivalen såsom planerat men med vissa korrigeringar. De 200 deltagare som först beställt biljetter erbjuds att delta. Alla andra som beställt biljetter utöver våra 200 deltagare får sina pengar tillbaka minus serviseavgiften.
Den Stora Vildsvinsfesten anpassas efter rådande restriktion för restaurang.

Restriktion med begränsningen 50 deltagare
Festivalen förtätas med färre aktörer och större avstånd. Festivalen delas in i tre tvåtimmarspass med 50 deltagare i taget. Pass 1: 10-12 Pass 2: 13-15, Pass 3: 16-18. De 150 deltagare som först beställt biljetter erbjuds att delta. Alla andra som beställt biljetter utöver våra 50x3 deltagare får sina pengar tillbaka minus serviseavgiften. Den Stora Vildsvinsfesten anpassas efter rådande restriktion för restaurang. Byakampen coronasäkras och genomförs separat utan publik, men LIVE-sänds via sociala medier.

Restriktion med begränsningen 8 deltagare
Själva festivalen på platsen görs om till ett digitalt event som sänds 25 september gratis via vår hemsida och facebook. Det planerade sceninnehållet spelas in som korta filmer ”TED-talks”. Alla som beställt biljetter får sina pengar tillbaka minus serviseavgiften.


Serviceavgiften är en avgift som hjälper till att täcka de kostnader vi blir tvugna att betala utifall evenemanget ställs in.