Vi är en del av

Vildsvinspaketet

Lite bakgrund

<< Konsumenter ska få större tillgång till svenskt vildsvinskött >>Det är syftet med regeringens så kallade vildsvinspaket. Jordbruksverket har fördelat pengar till 13 projekt som på olika sätt kommer bidra till att nå målen i det regeringsuppdrag som fyra olika myndigheter har ansvar för. Genom vildsvinspaketet vill regeringen underlätta för jägare och företag att få ut inhemskt vildsvinskött på marknaden. Det ska bland annat förenkla för jägare att kunna sälja vildsvin direkt till konsumenter och detaljhandlare. Syftet är att vildsvinsköttet ska tas tillvara som en tillgång i högre grad än idag. Satsningen utgör en del av den nationella livsmedelsstrategi som riksdagen har beslutat.

Om projektet
Eklandskapsgris -

Sveriges egen Iberico

En av dessa 13 projektägare är Rängen runt ideell förening som ville arbeta för att främja vildsvinsköttsätande från eklandskapet under benämningen Eklandskapsgris. Projektet som Jordbruksverket beviljat är uppdelat i fyra delprojekt och har som långsiktigt mål att; höja vildsvinets status och öka jaktvärdet på djuret. Ta fram inhemska, miljövänliga premiumprodukter på vildsvin som konkurrerar med importerat kött från till exempel Italien, Tyskland och Spanien och främjar ätandet av vildsvin hos den breda allmänheten. Inom projektet vill vi även skapa en mötesplats i eklandskapet där miljö- och livsmedelsforskare, jägare, kockar, krögare, livsmedelsproducenter, måltidsaktörer och övriga intressenter hjälps åt att ständigt öka vildsvinets status.  

 

De fyra delprojekten

 

 1. Ett ”Matlab” En mötesplats för kockar, matkreatörer och övriga parter som på ett kreativt och metodiskt sätt kan fokusera på mathantverket runt vildsvinet, såsom bearbetning och styckning, smakkombinationer, förädlingsprocesser som leder till produkter som senare kan skalas upp till försäljning för hela den potentiella marknaden och skapa tillväxt för småföretagare i viltvärdekedjan. Vi vill också skapa lokala maträtter med vildsvin som huvudråvara, unika för regionen med syfte att serveras på lokala restauranger och som även kan lagas i hemmen.

 2. Forskning – Vi vill bedriva forskning på vildsvinets näringsfakta och hälsofördelar. Vi vill inom projektet ta reda på vilka effekter vildsvinets fria tillvaro i eklandskapet har och vad dess kost har för effekter på köttets kvalitet. Vi vill ta fram näringsfakta och forska på hälsofördelar kring vildsvinsköttet och att sprida kunskapen i olika forum inom livsmedelsbranschen, restaurangbranschen och besöksnäringen.  

 3. Vi vill genomföra en marknadsföringskampanj som främjar konsumtionen av vildsvinskött och sätter eklandskapet runt sjön Rängen på den gastronomiska kartan. Kampanjen ska syfta till att förändra värderingar och attityder om vildsvinsköttets potential i hela viltvärdekedjan. Kampanjen ska öka tillväxten för småföretagare inom den lokala livsmedelsnäringen. Det kan handla om medlemmarna i Östgötamat eller andra som förmedlar måltidsupplevelser och lockar måltidsbesökare till regionen. Marknadsföringskampanjen ska riktas dels mot markägare, jägare, lantbrukare och småföretagare inom viltvärdekedjan. Dels till aktörer inom restaurang och turistnäring, samt till boende i regionen runt eklandskapet.  

 4. En årlig vildsvinsfestival där alla fyra delprojekt sammanstrålar, med föredrag,  provsmakning för skolelever, forskningssymposium, seminarier/workshops för kockar samt en matmarknad och vildsvinsfest för både lokalbefolkning och turister som för tankarna till Asterix och Obelix. 


     

    Organisation

    Projektets arbete drivs av en arbetsgrupp med fyra personer. Projektet har även en styrgrupp som fattar viktiga beslut under projektets gång samt en referensgrupp med representanter från hela viltvärdeskedjan som fungerar som bollplank och dörröppnare för projektet.

    Arbetsgrupp


    Josefine Schön

    Övergripande projektledare och

    delprojektledare för 2. Forskning

    Telefon: 072-200 46 46

    josefine@eklandskapsgris.se


    Johan Ilbäck

    Delprojektledare för 1. Food lab

    Telefon: 070-972 60 20

    johan@eklandskapsgris.se


    Emanuel Eriksson

    Delprojektledare för 3. Marknadsföring och 4 Vildsvinsfestival

    073-022 26 58

    emanuel@eklandskapsgris.se


    Anna Björk

    Kommunikatör och Sociala medier strateg
    Telefon:

    E-post:anna@bjorkarnas.se