När smakar vildsvinen från eklandskapet som bäst?

Det är en av flera frågor vi vill försöka forska fram svaret på i detta projekt. 

Om grisens historia

Se föredraget om grisens historia av och med Martin Ragnar, forskare och författare till boken "Grisens historia : så mycket mer än fläsk"Om forskningen

Det finns mycket forskat kring vildsvin i Sverige och världen, men här är några av de frågeställningar vi söker svar på i projektet:


  • Vad skiljer ut vildsvinen i Eklandskapet?  
  • Hur pass bofasta är vildsvinen i Eklandskapet?  
  • Hur stor är Eklandskapet uttryckt i ”svin ollon”?  
  • Vilka år är ollonår?   
  • Vad krävs för att det ska bli ollonfläsk?  
  • När ska man jaga vildsvinen för att maximera ollonfläsket?  
  • Blir det ollonfläsk varje år?  
  • Näringsfakta för ollonfläsk ställt i relation till vanligt vildsvinsfläsk  
  • Kan man samla ekollon under ollonår för att fördela under icke ollonår och då ändå få ollonfläsk?  
  • Vad kan man lägga i åteln utan att förstöra ollonfläsket? 

Kontakt

Har du frågor eller inspel går det bra att kontakta Josefine Schön.